logo klein
Home

Terug

 

 

 

 
     
 

Gegevensbescherming leden en bestuursleden Zwemvereniging De Doorzetters Stein

functionaris gegevens verwerking / privacy coördinator:

 • de secretaris: Ton van Herpen

Welke persoonsgegevens worden digitaal geregistreerd :
Uit het inschrijfformulier worden de volgende gegevens in het ledenbestand opgenomen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • telefoon

Met welk doel worden genoemde persoonsgegevens verwerkt:

 • t.b.v. communicatie vanuit het bestuur naar leden en tussen bestuursleden onderling.
 • inzicht verstrekken in:
  - het actuele ledenbestand,
  - nieuwe leden
  - leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd
 • t.b.v. de financiële administratie
  - het opvolgen van en het communiceren over wel/niet betaalde contributie
 • t.b.v. sociale aspecten
  - bereikt het clublid een te vieren leeftijd
  - geeft duur van zijn/haar lidmaatschap aanleiding tot een jubileum
  - de mogelijkheid tot contact opnemen bij ziekte, geboorte, huwelijk, overlijden

Met wie worden genoemde persoonsgegevens gedeeld:

 • alleen door de bestuursleden, dus niet met leden onderling of derden

Door wie worden de persoonsgegevens digitaal verwerkt?:

 • alleen door de secretaris en de penningmeester

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?:

 • PC met regelmatige updates en voorzien van een virusscanner, die automatisch virus definities download
 • regelmatige back-up van de data
 • het inschrijfproces is niet digitaal
 • het afmeldingsproces wordt in gang gezet na een email aan de secretaris en verloopt verder niet digitaal
 • het doorgeven van persoonsgegevens aan bestuursleden geschiedt niet digitaal (de ledenlijst, wordt persoonlijk overhandigd)

Email verkeer:

 • email berichten naar leden worden enkel verstuurd via BCC (blind copy)zodat andere leden geen inzicht krijgen in de email adressen van de leden.

Website:

 • de website verstrekt alleen de naam van elk bestuurslid
 • het email adres is een anoniem adres
 • er worden geen foto's op de website geplaatst

Bewaartermijn:

 • digitale persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard
 • het papieren inschrijfformulier en het afmeldingsbericht worden maximaal 1 jaar bewaard.

Data-lek:

 • bij een eventueel ontstaan data-lek worden alle leden en bestuursleden onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Toestemming:

 • door middel van inschrijving geeft een lid toestemming aan de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld.


Terug