Zwemvereniging :”De Doorzetters”

Historie

 

Algemeen:

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was meer bewegen nog niet zo’n hot item als tegenwoordig.

De toenmalige gemeente Obbicht en Papenhoven had geen eigen zwembad en ’t Anker in Born was in opkomst. Toch was er bij verschillende Obbichtenaren behoefte aan meer bewegen en liefst onder deskundige leiding in een prettige sfeer en … in het water.

Een aantal dames van de verkeersbrigade (ja die bestond toen) besprak dat er gezocht moest worden naar mogelijkheden.

Binnen niet al te lange tijd hadden ze hun stekkie gevonden bij zwemvereniging Medam in Elsloo. Daar was een actieve club: De Stunters die wekelijks een uurtje zwom onder deskundige leiding en de meest getalenteerde enthousiastelingen deden zelfs mee aan wedstrijdzwemmen. Al gauw scheidde zich een groepje mannen af, dat onder naam De Stunters verder ging en een gemengde groep onder de naam Medam die het wat rustiger aandeden en het wedstrijdelement bij een sportieve uitwisseling met andere soort gelijke groepen op een eigen manier vorm gaven. Dit alles leidde ertoe dat op 12 januari 1981 een nieuwe zwemvereniging werd opgericht (zie hieronder “oprichting”). De zwemclub was nu een officiële vereniging en ging vanaf 9 februari 1981 door het leven met de zeer toepasselijke naam: “De Doorzetters”. Door omstandigheden werd de zwemclub eerst verhuisd naar Beek en later door de grote afstanden van de leden naar Stein, waar ze op dit moment nog altijd zwemmen. In 2006 vierde de club hun 25 jarig bestaan met een gezellig etentje. De club heeft zelfs een eigen clublied dat op deze avond voor de tweede keer gezongen werd door iedereen. In 2007 werd de club door de gemeente Stein gedwongen naar een andere dag en tijd te gaan. Eerst was dit op maandagavond van kwart voor acht tot half negen, later verhuisd naar de   woensdagavond 21.00 uur. Een wisseling welke de club veel leden kostte.

Maar “De Doorzetters” zouden geen doorzetters heten om dit aan te kunnen en zijn weer op de weg terug met veel zwemplezier.   

Nu, in het nieuwe zwembad, wordt er gezwommen op de donderdag van 19.15 uur tot 20.00 uur, in 6 banen.

 

 Oprichting:

 

Eind 1980 is de zwemvereniging opgericht en tot stand gekomen, hier de versie hoe dit  toen is gegaan.

 De volwassenen van zwemvereniging “Medam”, waar vooral veel jeugd lid van was, wilden een eigen zwemvereniging zonder jeugd.

 Op 12 januari 1981 was de oprichtingsvergadering in het restaurant van zwembad Medammerweide in Elsloo.

Ondanks de barre weersomstandigheden, er lag een dik pak sneeuw en het sneeuwde nog steeds hard, waren er toch 22 van de 43 leden aanwezig. Er moest een bestuur gekozen worden, de contributie vastgesteld worden en er was nog geen naam voor de vereniging.

De vergadering werd geopend door mevrouw Truus Schepers .

Tijdens deze vergadering werd de heer Lambert Fredrix als eerste voorzitter gekozen. Hij had al 10 jaar bestuurservaring bij zwemvereniging Meedam. Mevrouw Truus Schepers werd de secretaresse en mevrouw Dikkie Stotijn de penningmeester.

De contributie werd fl.10,=  per maand en wat de naam betrof, daar was de vereniging nog niet uit.

Het dagelijkse bestuur opende de volgende dag een rekening bij de Rabobank onder de voorlopige naam: “Zwemvereniging Volwassenen” te Elsloo. Zo kon de nieuwe zwemclub van start gaan. Er werd op maandagavond in twee groepen van 20.00-20.45 uur en van 20.45-21.30 uur gezwommen onder leiding van de gediplomeerde trainers Rikie van Mook en Wim Verleng.

Op een schoen en een slof zijn we begonnen. Wel kreeg de vereniging kosteloos een typemachine in bruikleen van de heer Hogervorst, de toenmalige beheerder van het zwembad Medammerweide te Elsloo.

 

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 22 september 1981 werden de statuten goedgekeurd. Onder de naam “De Doorzetters” werden deze in een notariële akte opgenomen bij notaris A. Oomen te Stein met de doelstelling: “Het bevorderen en het stimuleren van recreatief zwemmen in de meest uitgebreide zin.”