logo

Home

Agenda

Contact

Nieuws

 
     
 

Historie

Vanaf midden jaren ’60 van de vorige eeuw had Elsloo een prachtig zwembadcomplex met de naam Medammerweide.
Deze naam had het te danken aan zijn ligging n.l. in een weide die had toebehoord aan de “Medam” de bewoonster van het kasteel.
Medammerweide had in eerste instantie een 25 meter bad en 3 kikkerbadjes, allen buiten.
Later is er een 50 meter buitenbad bijgekomen en nog later een 25 meter binnenbad.
In die perode is ook de zwemvereniging Meedam ontstaan. Deze vereniging welke in hoofdzaak uit jeugdige zwemmers bestond nam ook aan officiële wedstrijden deel. Vanuit de vereniging bestond echter al snel de behoefte om toch iets meer voor volwassenen te organiseren.

Eind 1980 was het zover.

De oprichtings vergadering vond plaats op 12 januari 1981 in het restaurant van zwembad Medammerweide in Elsloo.
Ondanks de barre weersomstandigheden, er lag een dik pak sneeuw en het sneeuwde nog steeds hard, waren er toch 22 van de 43 leden aanwezig. Er moest een bestuur gekozen worden, de contributie vastgesteld worden en er was nog geen naam voor de vereniging.
De vergadering werd geopend door mevrouw Truus Schepers .
Tijdens deze vergadering werd de heer Lambert Fredrix als eerste voorzitter gekozen. Hij had al 10 jaar bestuurservaring bij zwemvereniging Meedam, evenals Frans Cramers. Mevrouw Truus Schepers werd de secretaresse en mevrouw Dikkie Stotijn de penningmeester.
De contributie werd fl.10,=  per maand en wat de naam betrof, daar was de vereniging nog niet uit.
Het dagelijkse bestuur opende de volgende dag een rekening bij de Rabobank onder de voorlopige naam: “Zwemvereniging Volwassenen” te Elsloo. Zo kon de nieuwe zwemclub van start gaan.

Er werd op maandagavond in twee groepen van 20.00-20.45 uur en van 20.45-21.30 uur al behoorlijk fanatiek gezwommen onder leiding van de gediplomeerde trainers Rikie van Mook en Wim Verleng. Reddend zwemmen was toen een niet onbelangrijk onderdeel welk aanbod kwam.
Op een schoen en een slof zijn we begonnen. Wel kreeg de vereniging kosteloos een typemachine in bruikleen van de heer Hogervorst, de toenmalige beheerder van het zwembad Medammerweide te Elsloo.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 22 september 1981 werden de statuten goedgekeurd. Onder de naam “De Doorzetters” werden deze in een notariële akte opgenomen bij notaris A. Oomen te Stein met de doelstelling: “Het bevorderen en het stimuleren van recreatief zwemmen in de meest uitgebreide zin.”

In die tijd bestond er ook nog een wedstrijdelement binnen de vereniging maar ook met andere verenigingen.
In medammerweide werd op aswoensdag altijd een ludieke wedstrijd gehouden tussen Meedam, de Stunters (ook een Elsloose zwemvereniging) en de Doorzetters. Een zwemfestijn met een carnavalesk tintje compleet met prijzen e.d. met na afloop een gezellige avond in het restaurant van het zwembad.


 

 

 

 

 

 

ansicht

 

 

logo meedam

 

medeam